Biohajoavuus

Kun luonnolliset, orgaaniset materiaalit joutuvat maahan, niillä on taipumus kompostoitua asteittain ennen kuin hajoavat kokonaan. Tämä on erittäin tärkeää ympäristölle, jonka on päästävä eroon jätteestä ja tehtävä tilaa uudelle elämälle. Yhteyttävät organismit - kuten puut, kasvit ja levät – imevät itseensä hiilidioksidia ilmakehästä. Auringon, ehtymättömän energialähteen, voimalla, ne käyttävän hiilidioksidin sokerien ja monien muiden luonnossa esiintyvien aineiden valmistukseen.

Aine- ja energiavirta kulkee ravintoketjussa kasveista kasvinsyöjille ja niistä edelleen lihansyöjille. Mutta tämä mekanismi menisi nopeasti tukkoon, ellei olisi olemassa vastakkaista prosessia eli ellei hiilidioksidia voitaisi vapauttaa orgaanisesta materiaalista. Näin ollen luonnon tasapainon kannalta biohajoaminen on yhtä tärkeää kuin yhteyttäminen, joista biohajoaminen on sekä lopputulos että alkupiste. Biohajoamisessa tärkeä rooli on mikro-organismeilla, joita on kaikissa ympäristöissä ja jotka käyttävät ravinnokseen orgaanista jätettä. Näin orgaaninen materiaali muuttuu takaisin hiilidioksidiksi ja täydentää luonnon kiertokulun.