LCA ja EPD

LCA ja EPD

Lisääntyvä mielenkiinto ympäristöasioihin luo markkinat tuotteille ja palveluille, jotka ovat aidosti ekologisia. Tämä uusi taloudellinen parametri tarkoittaa sitä, että on otettu käyttöön työvälineitä, joilla mitataan, valvotaan ja tarkistetaan, millaiset ovat tuotteen tai palvelun ympäristövaikutukset. Raaka-ainetoimittajamme, Novamont, on aina antanut vahvan panoksensa elinkaarianalyysin (LCA) edistämiseen, ja nyttemmin myös ympäristötuoteselosteen (EPD) edistämiseen. Nämä tekijät ovat strategisia varmistettaessa biohajoavien muovipolymeerien käytön todelliset ympäristöedut.

LCA – elinkaarianalyysi (Life Cycle Analysis)

Elinakaarianalyysi on menetelmä, jolla analysoidaan valmistusprosesseja, tuotteita ja palveluja, ja joka suosii järjestelmien tutkimista kokonaisuuden kannalta. Ainoa tapa tutkia tuotantojärjestelmiä on tutkia niiden toimintaa vaihe vaiheelta, toisin sanoen raaka-aineiden matkaa läpi kaikkien muutos- ja kuljetusprosessien aina viimeiseen käsittelyyn asti. Tätä lähestymistapaa kuvataan ilmauksella "kohdusta hautaan". Elinkaarianalyysin (LCA) rooli on keskeinen, kun identifioidaan valmistusprosesseja, joilla on suurin vaikutus ympäristöön, ja kun indikoidaan parannusvaihtoehtoja, jotta voidaan maksimoida positiiviset ympäristövaikutukset ja minimoida kielteiset.

EPD – ympäristötuoteseloste (Environmental Product Declaration)

Ympäristötuoteseloste (EPD) on tärkeä, vapaaehtoinen työväline, jolla määritellään ne yritykset, jotka aktiivisesti pyrkivät hallitsemaan ympäristötekijät. Ympäristötuoteselosteen avulla voidaan kertoa tuotteen ympäristövaikutuksista – objektiivisesti ja läpinäkyvästi. Pätevän ja auktoritatiivisen hallintakoneiston laatimien sääntöjen sekä luotettavan hyväksymisjärjestelmän olemassaolo ovat keskeisiä elementtejä, joilla taataan ja suojellaan ympäristötuoteselosteen käyttöä.