Standardit

Euroopan unionin standardi EN13432 ja Yhdysvaltain standardi ASTM D6400 (joiden välillä on vain minimaalisia eroja).

Nykyään biohajoaminen, biohajoavat materiaalit, kompostoitavuus jne. ovat hyvin yleisiä termejä, mutta niitä käytetään toistuvasti väärin. Näin ollen tämä on loputon väärinymmärrysten lähde. Euroopan unionin standardi EN13432 "Vaatimukset pakkauksille, jotka ovat hyödynnettävissä kompostoinnin ja biohajoamisen avulla. Testausmenettely ja arviointiperusteet pakkauksen hyväksynnälle" ratkaisee tämän ongelma määrittelemällä ominaisuudet, jotka materiaalilla tulee olla, jotta se voidaan määritellä “kompostoituvaksi”. Tämä normi on viitearvo materiaalien valmistajille, viranomaisille, kompostoijille ja kuluttajille.

Euroopan unionin standardin EN13432 mukaan kompostoituvalla materiaalilla tulee olla seuraavat ominaisuudet:

  • Biohajoavuus, joka määritellään mittaamalla kompostoitavan materiaalin todellinen metabolinen muuntuminen hiilidioksidiksi. Tämä ominaisuus mitataan määrällisesti käyttämällä standardia testausmenetelmää EN14046 (joka on julkaistu myös standardina ISO 14855 “Biohajoavuus valvotuissa kompostointiolosuhteissa”). Hyväksymistaso on 90 %, joka tulee saavuttaa alle puolessa vuodessa.
  • Hajoamattomuus, mikä tarkoittaa sitä, että lopullinen komposti on fragmentoitunutta, ja siinä ei tapahdu silmin nähtävää pilaantumista. Tämä mitataan kompostitestillä (EN14045). Testimateriaalin annetaan hajota yhdessä orgaanisen jätteen kanssa kolme kuukautta. Tämän jälkeen komposti siivilöidään siivilällä (2 mm). Testimateriaalin jäänteitä, jotka ovat halkaisijaltaan yli 2 mm, pidetään hajoamattomina. Tämän jäänteen osuuden tulee olla alle 10 % alkuperäisestä massasta.
  • Materiaalilla ei tule olla kielteisiä vaikutuksia kompostointiprosessiin. Tämä ominaisuus tarkistetaan kompostitestillä.
  • Vähäinen raskasmetallipitoisuus (alle määriteltyjen maksimiarvojen), materiaalilla ei tule olla kielteisiä vaikutuksia kompostin laatuun (esim. agronomisen arvon alentuminen ja ekotoksikologiset vaikutukset kasvien kasvuun). Kasvien kasvutesti (OECD testi 208, muunneltu) tehdään näytteillä kompostista, jossa testattavan materiaalin hajoaminen on tapahtunut. Vertailukompostin tuloksen tulee olla täsmälleen samanlainen. Muut kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet, joiden tulee olla samanlaiset kuin vertailukompostissa hajoamisen jälkeen, ovat pH, suolaisuus, hajoavat orgaaniset aineet, N, P, Mg ja K.

Jokainen näistä kohdista on välttämätön kompostoitavuuden määrittelylle, mutta mikään niistä ei riitä yksinään. Esimerkiksi biohajoava materiaali ei välttämättä ole kompostoituva, koska sen tulee hajota yhden kompostointikierron aikana. Toisaalta materiaali, joka hajoaa yhden kompostointikierron aikana mikroskooppisiin osiin, jotka eivät ole täysin biohajoavia, ei ole kompostoituva.

Euroopan unionin standardi EN13432 on harmonisoitu normi, joka on julkaistu Euroopan unionin Virallisessa lehdessä ja on otettu käyttöön kaikissa Euroopan maissa. Normi antaa käsityksen, onko pakkaus tai pakkausjäte Euroopan direktiivin 94/62 EC mukainen.

Meille myönnetyt sertifikaatit

Olemme saaneet useiden sertifiointilaitosten julkaisemia sertifikaatteja. Sertifiointi on erittäin tärkeä asia BioBag Internationalille, ja se on linjassa oman ympäristöajattelumme kanssa. Sertifikaatteja myöntävät AIB Vincotte (OK Compost), Din Certco, BPI (USA), Debio ja muut laitokset, kuten esimerkiksi GMO Free. Tavoitteenamme on sertifioida tuotteemme, jolloin sinä voit luottaa siihen, että käyttämäsi tuote on ympäristöystävällinen ja laadukas.