Ympäristö

Kestävä kehitys ja sitoumuksemme:

BioBag International on sitoutunut konkreettisiin tekoihin kestävän kehityksen hyväksi. Sekä yrityksemme sisäisen ympäristön että koko maapallon ympäristön tulee saada jatkuva huomiomme.

Etsimme jatkuvasti parhaita raaka-aineita ja tuotantomenetelmiä, joilla on mahdollisimman vähän kielteisiä ympäristövaikutuksia. Tämä sisältää selkeän sitoutumisen siihen, että käytämme mahdollisimman paljon uusiutuvia raaka-aineita tuotteissamme.

Kannustamme työntekijöitämme siihen, että ympäristön huomioimisesta tulee luonnollinen osa heidän työpäiväänsä BioBag Internationalissa.